A bérlőnek és bérbe adónak is érdeke a hiánytalan bérleti szerződés.

Számos sablon található ezzel kapcsolatban a neten, de a személyre szabás és kiegészítés nagyon fontos! Alapvetően a tulajdonos feladata előkészíteni a papírokat, amitől közös megegyezéssel eltérhetnek, de a lényeg, hogy mindkét fél számára egyértelműen tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat és feltételeket az albérlettel kapcsolatban.

Milyen lényegi pontok szerepeljenek a megállapodásban?

 1. Bérbeadó és bérlő adatai (és esetlegesen a bérlővel együtt beköltöző hozzátartozó(k) adatai)
 2. Az ingatlan pontos címe, mérete
 3. A szerződés időtartama (határozott vagy határozatlan idejű)
 4. A bérleti díj összege, a díj emelésének lehetséges időpontja(i) és mértéke, a fizetés határideje, és annak módja
 5. A rezsiköltségek elszámolásának ideje és módja
 6. A kaució, azaz az óvadék összege, illetve annak tisztázása, hogy milyen esetben jár vissza és milyenben nem
 7. A bérbeadó kötelezettségei és felelősségei
 8. A bérlő kötelezettségei és felelősségei
 9. Az ingatlan használatbavételének és rendeltetésszerű használatának feltételei (pl. lehet-e háziállat, dohányzás stb.)
 10. Az ingatlanban található eszközök, bútorok listája (ha vannak), azok állapotának dokumentálása (érdemes fotózni is)
 11. Egy kitétel, amiben szerepel, hogy a szerződés bármilyen módosítása csak írásban és a felek közös megállapodása esetén lehetséges
 12. Törvényi hivatkozás: Ptk. – 1993. évi LXXVIII. törvény
 13. A birtokbavételkor aktuális közüzemi mérőórák állása
 14. A tanúk (két fő)
 15. Keltezés, aláírás a szerződő felektől és tanúktól mindenki példányán

Ezt a szerződést akkor is írjuk meg, ha szóban már megállapodtunk! Közjegyzővel hivatalosítva már okiratnak minősül, ezzel évek múlva is per nélkül is érvényesíttethetőek a szerződésben vállaltak!

Ha bármi nem lenne egyértelmű, még az aláírás előtt tisztázzuk! Így elkerülhetőek a későbbi félreértések. Végső soron a tulajdonosnak és a bérlőnek is érdeke, hogy zökkenőmentes kapcsolatot tudjanak kialakítani.