Sokan félnek bérbe adni az ingatlanjukat, tartva a következményektől.

A jó bérlő karbantartja a portát, időben fizet, és ha úgy alakul, a megbeszéltek szerint időben távozik.

Ez jobb esetben így is működik, és mindkét fél megelégedésére szolgál, de számtalan történetet hallani elmérgesedő helyzetekről. Vannak esetek, ahol a bérlők rongálnak, tartozást halmoznak, majd később a felszólítás ellenére nem hagyják el a lakóingatlant. Mit tehet ilyenkor a tulajdonos?

Az első pillanatban megköttetett, a szerződő felek és tanúk aláírásával hitelesített bérleti szerződés alapot képez a jogi lépésekre. A határozott idejű szerződés magától is lejár adott időpontban, de szerződésszegés esetén bármelyik fél oldaláról felmondható a határozatlan idejű szerződés is. Ilyenkor a felmondási idő az, amíg a lakó köteles elhagyni az ingatlant, majd eredeti állapotában a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ez bármilyen oknál fogva a határidőre nem történik meg, onnantól megvalósul a jogcím nélküli lakáshasználat.

Erről a 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 13. rendelkezik, miszerint: ” jogcím nélküli használó az, aki a lakást (helyiséget) a bérbeadónak – bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog fennállása esetén e jog jogosultjának – a hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja.” Lejárt vagy felbontott szerződés esetén már ezzel állunk szemben.

Amennyiben nem készült szerződés, csak szóbeli megállapodás, mondjuk szívességi lakáshasználatról, az is érvényes megállapodás, abban az esetben a tulajdonos haszonkölcsön-szerződés szabályai szerint járhat el.

Ilyen esetben is lehet kérni a lakás kiürítését nemperes eljárásban a bíróságtól a végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a Vht.) 183. § alapján, kiürítést elrendelő végzés pedig fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, szükség esetén a rendfenntartó szervek segítségével.

Bár elég macerás és idegőrlő tud lenni a jogok érvényesítése, mégis jól jöhet, ha tisztában vagyunk vele, melyek azok. Remélhetőleg sosem lesz rá szükség és sikerül jó kapcsolatot ápolni a bérlőkkel!

Forrás: Net Jogtár