Térkő lerakása.

I. Térkő lerakása meglévő betonra

Az elöregedett, nem esztétikus (repedezett, kopott) öntött betonfelület gyakori probléma. Sokak számára merülhet fel a kérdés, hogy hogyan lehetne szebbé tenni? Lehetséges-e a betonra térkő burkolatot helyezni? Szükség van-e a teljes felület elbontására és a térkövezési folyamatot a tükör készítéstől kezdeni? És végül a legfontosabb kérdés persze az, miként lehet a betonra térkőelemeket helyezni úgy, hogy az hosszú évtizedekig tökéletesen ellenálljon a terhelésnek? A következő cikkben ezeket a kérdéseket fejtjük ki az SW Térkő szakmai véleményére alapozva.

Ha már korábban elkészített beton felületet szeretnénk felújítani, akkor van egy sor tényező, amelyet figyelembe kell venni.

  1. Milyen alap készült a betonréteg alá
  2. Milyen megoldás létezik a vízelvezetésre
  3. Mennyivel fogja növelni a térkő a burkolat végleges magasságát
  4. Kültéri ragasztóval, vagy ágyazóhomokkal készül az új burkolat fektetése

1. Az alap vizsgálata

A meglévő, de sérült betonfelület teljes elbontására a legtöbb esetben nincs szükség, hiszen így időt és költséget takaríthatunk meg. Megspórolva a feltörést és elszállítást, a térkövezés elvégezhető a térkő lerakása a betonra, abban az esetben, ha nincsenek olyan sérülések, amelyek a nem megfelelő alapozásra utalnak. Az alap kimosódása (és helytelen megépítése) süllyedést, a dilatációs hézagok elhagyása repedéseket okoz. A nagyobb szinteltérések nehezebben vagy egyáltalán nem javíthatók, viszont a kisebbek általában nem okoznak problémát. Az alapot azonban minden esetben szükséges megvizsgálni. Ennek legkézenfekvőbb módja a burkolat szélének megbontása. Ha az alap rendben van, és a beton felület komolyabb, néhány cm-nél nagyobb szintkülönbségeket – amelyek egyébiránt az ágyazóréteg használatával áthidalhatók – nem mutat, akkor a térköveket megtámasztó szegélykövek alapját kell elkészíteni.

2. Vízelvezetés

Az öntött betonfelület is, mint minden burkolat lejtéssel készül, szükség esetén folyóka beépítése is indokolt lehet. A vízelvezetés hiányánál a problémát az okozza, hogy a térkövek fugáján átszivárgó víz az ágyazórétegben megáll. Nagyobb gépjármű-terhelés esetén az összenyomhatatlan víz miatt a keréknyomnál megsüllyed, közvetlenül a keréknyom mellett pedig felpúposodik a térkőburkolat. Ez a probléma gyakran lép fel nem megfelelően kivitelezett buszöblöknél. Sajnos nem csupán esztétikai problémát jelent, hanem fokozottan balesetveszélyes is lehet. A téli időszakban ez a jelenség könnyen a kövek felfagyását eredményezheti. Mielőtt a betonra térkő kerülne, belocsolással ellenőrizhetjük a nagyobb mélyedéseket, és azoknál a pontoknál, ahol tócsák keletkeznek, a beton teljes keresztmetszetén fúrjunk át 40 milliméter átmérőjű lyukakat. Hasonlóan sokat tehetünk az ágyazórétegben megálló víz ellen, ha megakadályozzuk a kövek közötti csapadék beszivárgását, olyan módon, hogy a fuga homok helyett vízzáró fugázó anyagot alkalmazunk.

3. Végleges magasság

A beton felületre épített térkő természetesen az eredeti burkolatszint emelkedését eredményezi. Az alacsony, mindössze 4 cm-es magasságban is gyártott SW térkövek, mint a Szilaskő vagy a Maroskő a legalább 3 cm-es ágyazóréteg magasságával 7 cm-rel növeli a korábbi burkolat végleges szintjét. Ezt fontos szem előtt tartani, hogy a kapu és a garázskapu nyitható maradjon, illetve a térkövezett felületről a burkolatra hullott csapadék ne folyjon be az épületekbe. Előfordulhat, hogy ez az érték már nem csupán az épülettel, hanem az utca járdaszintjével is problémát okozhat, ebben az esetben célszerűbb teljesen új burkolatot építeni a ház köré.

4. Ragasztás

A betonra térkő nemcsak 3 centiméteres vastagságú folyami homokréteg vagy finom, 0,2–0,4 cm szemcsenagyságú kőzúzalék ágyazóréteg használatával, hanem ragasztással is kivitelezhető. Ebben az esetben újabb néhány centimétert nyerhetünk, de kültéri ragasztó alkalmazásakor – a nem ebből a célból épített, öntött beton burkolaton – nehéz egy síkba helyezni a térköveket. Ez a módszer tökéletes megoldás lehet alacsony terhelésnek kitett kerti pihenők vagy külön álló teraszok arculatának frissítésénél, de ez utóbbi esetben is kiemelten kell ügyelni arra, hogy a küszöbszint alatt maradjunk.

II. Térkő lerakása új beton teherhordó rétegre

Esetenként csak ideiglenesen, de nagyobb terhelésnek kitett térburkolatok esetében gyakran kerül a betonra térkő. Ezzel némileg csökken a lakóparkok, ipari parkok térkőfelületeinek karbantartási munkája is, hiszen egyvalamivel szinte biztosan nem kell számolni, az pedig a fugák közti gyomosodás. Emellett a teherhordó betonrétegbe helyezett betonvas háló még nagyobb szilárdságot ad a felületnek úgy, hogy egy esetleges bontási munka után a burkolat eredeti megjelenését könnyedén vissza lehet állítani.

Kocsibejáró esetén családi házaknál is legalább 6 cm-es magasságú kövek használata a legcélszerűbb, és ez egy meglévő burkolatnál nem minden esetben valósítható meg. Bár van lehetőség arra, K-szegély alkalmazásával áthidaljuk a magasságkülönbséget, de gyakran a teljesen új felület kialakítása az egyetlen üdvözítő megoldás.

Új építésű, beton teherhordó réteg esetén az elkészítendő rétegrend nagyon hasonlít a klasszikus zúzottköves rétegrend megépítéséhez, sőt az előkészítő folyamatok is sokban megegyeznek. A módszeresen előkészített tükörre a várható terheléstől és talaj stabilitásától függően zúzottkő réteg, betonalap, 1 cm fagyálló kültéri ragasztó vagy 2-3 cm ágyazóhomok és a térkő kerül. Alacsony terhelésnél elegendő a 4 cm-es, de személyautók által is használt felületeknél legalább 6 cm-es kő használata indokolt. Alapszabály, hogy ha a fuga és az ágyazat is vízáteresztő, miközben a teherhordó alapréteg teljesen vízzáró, a betonra térkő nem helyezhető. Merev alap esetén a szerkezet víztelenítésével, és sokkal inkább baggeres homok, polimer homokok, esetleg egyéb, speciális száraz habarcsok felhasználásával lehet kitölteni a fugahézagokat.

A vízzáró térkövezett felületeknél a gondos kivitelezés ellenére is megjelenhet a fehér színű mészkivirágzás, ez azonban a szerkezeti egységet csak megjelenésében befolyásolja.